Μακροχρόνιες συνεργασίες ως Casting Director με σχεδόν όλες τις διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες παραγωγής για
τηλεοπτικές  διαφημίσεις και ταινίες … 
βασική έδρα στην TOP CUT  MODIANO
Σόλωνος 57 - Χαλάνδρι 152 32  
τηλ 210 6846 398   και 210 6100 100  (εσωτ 505 και 506)  όπου γίνονται castings  καθημερινά

Long standing and on-going collaborations with practically all the established advertisement and production
companies, as Casting Director in the fields of TVCs and Motion Pictures.
The team is housed at TOP CUT MODIANO
57 Solonos - Chalandri 152 32
Tel.: +30. 210 6846 398 | +30. 210 6100 100 (lines 505, 506)    Casting sessions held daily.

 

 
 

showreel  coming soon