ερευνα

Αναζητούνται καθημερινοί άνθρωποι

Αναζητούνται άτομα ηλικίας 18-60 χρόνων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος, μορφωτικού επιπέδου, σωματότυπου, φυσικής κατάστασης κλπ, για να παίξουν σε διαφημιστικό για τηλεπικοινωνίες με κοινωνικό μήνυμα.

Read More