u    n    d    e    r          c    o    n    s    t    u    c    t    i    o    n             καλλιτέχνης γεννήθηκε στην Άρτα ζει με τον Στέλιο (το γάτο του) κι εργάζεται στην Αθήνα   artist born in Arta … lives with Stelios (his cat) and works in Athens , Greece

 

 

 

 

 

u    n    d    e    r          c    o    n    s    t    u    c    t    i    o    n

 

 

 

 

 

 

καλλιτέχνης
γεννήθηκε στην Άρτα ζει με τον Στέλιο (το γάτο του) κι εργάζεται στην Αθήνα

 

artist
born in 
Arta … lives with Stelios (his cat) and works in Athens , Greece